Poradnik

Wymagane dokumenty

Do uzyskania aktu zgonu

  • Karta zgonu
  • Dowód tożsamości osoby zmarłej
  • Dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon

Do organizacji pogrzebu

  • Akt zgonu
  • Dokument tożsamości osoby organizującej pogrzeb
  • Dokument potwierdzający prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego (gdy rodzina rozlicza koszty pogrzebu w zasiłku ZUS)

Do uzyskania zasiłku

  • Skrócony odpis aktu zgonu
  • Oryginał rachunków kosztów pogrzebu lub kopie potwierdzone przez bank, jeśli oryginał został tam złożony
  • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (np. akt stanu cywilnego lub dowód osobisty)
  • Zaświadczenie płatnika składek

Karta zgonu

Aby uzyskać kartę zgonu w przypadku śmierci w domu, należy zawiadomić lekarza rodzinnego lub lekarza pogotowia. Jeśli zmarły przebywał w szpitalu, zakładzie opiekuńczym lub zginął w wypadku, wtedy lekarz lub inne służby wystawią dokument.

Akt zgonu

Akt zgonu wystawia Urząd Stanu Cywilnego. Należy zgłosić się tam w ciągu 3 dni od dnia zgonu (w przypadku choroby zakaźnej do 24 godzin), aby poinformować o śmierci bliskiej osoby. Może tego dokonać rodzina zmarłego, osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon lub właściciel tego lokalu oraz osoby będące świadkami zgonu. Do zgłoszenia śmierci zobowiązany jest również szpital lub inny zakład, jeżeli zgon nastąpił na jego terenie.

Zasiłek pogrzebowy ZUS

Zasiłek pogrzebowy uzyskać może osoba pokrywająca koszty pogrzebu, jeżeli osoba zmarła lub osoba pokrywająca koszty była objęta świadczeniami emerytalno-rentowymi. Najbliższym krewnym przysługuje zasiłek w pełnej wysokości, osobom z dalszej linii lub nie z rodziny w wysokości do 4000 zł. W celu otrzymania zasiłku nie muszą udawać się Państwo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – nasza firma zajmie się wszystkimi niezbędnymi formalnościami w tym zakresie.

Instrukcja postępowania

Zgon w domu

W przypadku śmierci w domu należy wezwać lekarza z właściwej przychodni, jeśli jest dzień, natomiast w nocy trzeba wezwać pogotowie ratunkowe. Po potwierdzeniu zgonu wystawiona zostanie karta zgonu, która jest potrzebna do wystawienia aktu zgonu. Następnie należy zadzwonić pod numer wybranej firmy pogrzebowej, która odbierze ciało zmarłego.

Zgon w szpitalu lub placówce opiekuńczej

Gdy śmierć nastąpi w szpitalu lub placówce opiekuńczej, odpowiednie dokumenty zostaną przygotowane już na miejscu i przekazane bliskim zmarłego. Dalej pozostaje poinformowanie zakładu pogrzebowego. Szpital nie ma prawa wzywać wybranej przez siebie firmy pogrzebowej.

Zgon w miejscu publicznym

Jeśli do zgonu dojdzie w miejscu publicznym, koniecznie trzeba wezwać pogotowie ratunkowe, które stwierdzi zgon oraz policję w celu ustalenia, czy do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie.

Zgon w wyniku wypadku lub przestępstwa

W sytuacji, w której do śmierci prowadzi wypadek lub przestępstwo, lekarz wezwany na miejsce może odmówić wystawienia karty zgonu i w ustalić z prokuraturą, że niezbędne jest przewiezienie ciała do zakładu medycyny sądowej. Jeśli tak się stanie, należy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym, który zwróci się do prokuratury o pozwolenie na pochowanie. Kartę zgonu wystawi wtedy lekarz, który dokonał oględzin bądź sekcji zwłok.

Potrzebujesz pomocy w zorganizowaniu ceremonii?

Skontaktuj się z nami

Jeśli nadal masz wątpliwości i pytania związane z dokonaniem niezbędnych formalności po śmierci bliskiej osoby lub chcesz przejść do kwestii organizacji uroczystości pogrzebowych, nie czekaj i skontaktuj się z nami. Odpowiemy na każde pytanie i doradzimy jak rozwiązać ewentualne problemy.